A WWW.CITROEN-ADVISOR.HU WEBOLDAL ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

WWW.CITROEN-ADVISOR.HU.

(2017/05/23)


ELŐZMÉNYEK

A Weboldalra történő belépést, valamint annak használatát a jelen dokumentumban ismertetett Általános Felhasználási Feltételek, valamint a vonatkozó magyar jogszabályok szabályozzák.

A Weboldalhoz a Felhasználók, valamint a Látogatók számára a hozzáférés ingyenes, leszámítva az internetkapcsolatért a szolgáltatónak fizetett díjakat, amelyeket a Felhasználók, valamint a Látogatók viselnek. A Weboldalra való csatlakozás és belépés során a Felhasználó teljes egészében és fenntartások nélkül kifejezetten elfogadja az Általános Felhasználási Feltételeket.

A Weboldal célja, hogy begyűjtse és elérhetővé tegye a felhasználói Véleményeket, valamint a Márkakereskedések és/vagy a C Automobil Import Kft. azokra adott válaszait. Véleménye beküldésével a Felhasználó elfogadja, hogy az C Automobil Import Kft. – az Általános Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint – saját döntése alapján vagy nyilvánosságra hozza Véleményét, vagy nem.

1.CIKK - DEFINÍCIÓK

Az alább felsorolt, nagy kezdőbetűvel írt kifejezések alatt a következők értendők :

Vélemény: egy Márkakereskedés fogyasztónak minősülő ügyfelétől származó vélemény:
 • egy új Modell vásárlásakor, illetve egy szervizlátogatás során e Márkakereskedés által nyújtott szolgáltatások minőségéről, vagy
 • egy megvásárolt modellről.
A Véleményhez minden esetben egy Értékelés is kapcsolódik.

Általános Felhasználási Feltételek: a Weboldal használatának általános feltételeit, valamint az adatkezelés irányelveit ismertető (jelen) dokumentum.

Citroën Advisor Szolgáltatások: a Márkakereskedés szolgáltatásainak minőségére vonatkozó Vélemények platformja

Citroën Advisor Modell: a megvásárolt Modellel kapcsolatos Vélemények platformja

Ügyféltapasztalat: egy új Modell vásárlása, illetve egy Márkakereskedés műhelyszolgáltatásainak ügyfél általi igénybe vétele során szerzett tapasztalat

C Automobil Import Kft.: a C Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1194 Budapest, André Citroen u 1.; cégjegyzékszám: 01-09-269898; adószám: 10908181-2-44)

Moderátor: az C Automobil Import Kft. által alkalmazott személyek, akik a 4. cikkben foglalt elvek szerint biztosítják a Vélemények moderálását

Értékelés: vagy egy új Modell vásárlásakor, illetve egy szervizlátogatás során a Márkakereskedés által nyújtott szolgáltatások minőségének, vagy egy adott Modellnek egy skálán történő értékelése

Márkakereskedés: valamennyi Citroën márkakereskedés és/vagy szerviz

Weboldal: a www.citroen-advisor.hu címen elérhető internetes oldal. A Weboldalon megjelenő Vélemények és Értékelések a PSA csoport egyéb internetes felületeiről, nevezetesen a www.citroen.hu típusú honlapokról, valamint a hozzájuk kapcsolódó mobilalkalmazásokról is elérhetők

Látogató: minden olyan természetes személy, aki hozzáfér a Weboldalhoz és ott megtekintheti a Véleményeket, valamint bejelentheti a Sértő tartalmat.

Felhasználó: minden olyan természetes személy, aki
 • a Vélemény elküldését megelőző 30 napon belül Citroën márkájú gépjárműve tekintetében valamely Márkakereskedés szervizszolgáltatásait igénybe vette, vagy
 • a Vélemény elküldését megelőző 45 napon belül Citroën márkájú új gépjárművet vásárolt valamely Márkakereskedésben; és
 • hozzáfér a Weboldalhoz, és ott megtekintheti, illetve sajátjával is bővítheti a Véleményeket
Vállalkozás: valamennyi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Modell: az Ügyféltapasztalat tárgyát képező Citroën márkájú új gépjármű

2. CIKK - ÜZEMELTETÉS

A Weboldalt az Automobiles Citroën SA, 159 000 000 euro törzstőkével bejegyzett, és a Párizsi Kereskedelmi és Cégbíróságon B 642 050 199 számon nyilvántartott részvénytársaság üzemelteti, amelynek székhelye: Rueil-Malmaison 92500 - 7 rue Henri Sainte-Claire Deville.

Üzemeltetési igazgató: Thomas Dagommer
Webmester: Stéphane Salomon
Kapcsolat: //citroen-fr-fr.custhelp.com/app/ask

Tárhelybiztosítás:
Groupe PSA
Centre Technique d’Achères
Rond Point Jenatzy
78 300 Poissy
France

3. CIKK – VÉLEMÉNYEK

A Weboldalon Vélemény közzétételére az a Felhasználó jogosult, aki a 3.1. pontban meghatározott 1-2. lépéseket végrehajtja és elfogadja a jelen Általános Felhasználási Feltételeket, valamint nyilatkozik a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás megadásáról.

A Márkakereskedés, az C Automobil Import Kft. és a PSA csoport tagjainak vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve ezen személyek közeli hozzátartozói nem nyilváníthatnak véleményt a Weboldalon.

3.1 -Spontán véleménynyilvánítás

Citroën Advisor Szolgáltatások: :
A Felhasználó saját elhatározásából is ellátogathat a Weboldalra vagy a Márkakereskedés honlapjára, amelyet a //www.kereskedok.citroen.hu címről tud megnyitni. Ezen az oldalon a Felhasználó megtekintheti a Márkakereskedésnek a szolgáltatások minőségére kapott Értékelései átlagát, valamint a Márkakereskedésre vonatkozó Vélemények számát. Ha meg szeretné nézni a Véleményeket, vagy szeretne ő maga is Véleményt írni, a Felhasználónak a „Bővebben” gombra kell kattintania, amely a Weboldalra irányítja.

Miután eljutott a Weboldal nyitólapjára, a Felhasználó meg tudja tekinteni az adott Márkakereskedésre vonatkozó Véleményeket.

Citroën Advisor Modell: :
A Felhasználó saját elhatározásából is ellátogathat a Weboldalra vagy egy www.citroen.hu típusú honlapra és az ahhoz kapcsolódó mobil alkalmazásokra. Ezen az oldalon a Felhasználó meg tudja tekinteni egy Modell Értékeléseinek átlagát, valamint a rá vonatkozó Vélemények számát. Ha meg szeretné nézni a Véleményeket, vagy szeretne ő maga is Véleményt írni, a Felhasználónak a „Bővebben” vagy a „Vélemény írása” gombra kell kattintania, amely a Weboldalra irányítja.

Miután eljutott a Weboldal nyitólapjára, a Felhasználó meg tudja tekinteni az adott Modellre vonatkozó véleményeket.

Vélemény közzétételéhez a Felhasználónak a következő lépéseket kell végrehajtania: :
  - 1. lépés: a Felhasználónak elsőként egy Értékelést kell adnia a Márkakereskedésről, illetve a Modellről az oldalon megjelenő csillagok bejelölésével, majd az általa adott Értékelés jóváhagyásával. A csillagok jelentése:
 • 1 csillag : nagyon gyenge
 • 2 csillag : gyenge
 • 3 csillag : közepes
 • 4 csillag : jó
 • 5 csillag : nagyon jó
 • A Felhasználónak ezután meg kell fogalmaznia Véleményét, majd a „Megjelenítés” gombra kell kattintania a továbblépéshez.
- 2. lépés: A Felhasználónak az alábbi mezőket kell kötelezően kitöltenie: :
 • Keresztnév (fontos tudni, hogy a Vélemény mellett ez a név fog megjelenni)
 • Vezetéknév (fontos tudni, hogy az oldalon csak a vezetéknév kezdőbetűje fog látszani)
 • E-mail-cím (nem jelenik meg)
 • Márka/Modell/Karosszériaváltozat (megjelennek)
 • A Modell alvázszáma (nem jelenik meg)
 • Az Ügyféltapasztalat dátuma (megjelenik)
 • Irányítószám (kizárólag egy szervizszolgáltatás minőségére vonatkozó Vélemény esetén) (nem jelenik meg)
 • Márkakereskedés (kizárólag Modellre vonatkozó Vélemény esetén)
 • A Vélemény jóváhagyásához a Felhasználónak kifejezetten el kell fogadnia az Általános Felhasználási Feltételeket és a „Jóváhagyás” gombra kell kattintania. A véleményező ezután kap egy e-mailt az általa megadott e-mail címre az C Automobil Import Kft.-től, amelynek célja a megadott e-mail cím ellenőrzése. Ez az e-mail tartalmaz egy linket, amelyre a Vélemény írójának rá kell kattintania, hogy ezzel bizonyítsa az e-mail-címe létezését. Az e-mail cím jóváhagyása után a Vélemény továbbításra kerül a Moderátorhoz, aki a 4. pontban ismertetett módon és elveknek megfelelően moderálni fogja. A Felhasználó ezután e-mailben kap értesítést arról, hogy megjelenik-e az oldalon a Véleménye, vagy sem. Egy Ügyféltapasztalatról mindig csak egy (1) Vélemény kaphat nyilvánosságot.

  3.2 - Kérésre írt vélemény

  A Felhasználót – Citroën márkájú új gépjármű vásárlása esetén – az C Automobil Import Kft. is megkérheti arra, hogy Véleményt nyilvánítson. Az Ügyféltapasztalat időpontjától számított 30 napon belül egy e-mailt kap, amelyben felkérik, hogy fogalmazza meg Véleményét a Márkakereskedés látogatásakor igénybe vett szolgáltatás minőségével vagy az általa vásárolt Modellel kapcsolatban. Ez az e-mail tartalmaz egy a Weboldalra mutató linket, amely a Citroën Advisor Szolgáltatások esetében az Ügyféltapasztalat időpontjától számított 30 napig, Citroën Advisor Modell esetében pedig 45 napig érvényes. Véleménye leadásához a Felhasználónak végre kell hajtania a fenti 3.1 pontban meghatározott 1. és 2. lépést, és el kell fogadnia az Általános Felhasználási Feltételeket.

  Tapasztalatonként mindig csak egy (1) Vélemény kerülhet nyilvánosságra, kivéve ha a Felhasználó úgy dönt, hogy az alábbi bekezdésben foglaltaknak megfelelően egy 2. Véleményt is megfogalmaz.

  Az C Automobil Import Kft. saját döntése alapján újra felkeresheti a Vélemény szerzőjét, hogy megkérdezze tőle, kíván-e megfogalmazni egy 2. Véleményt. Ebben az esetben – amennyiben kíván

  2. Véleményt megfogalmazni – a véleményező kétféle lehetőség közül választhat: vagy lead egy 2. Véleményt és egy hozzá tartozó Értékelést, amelyek az 1. Véleménye alatt fognak megjelenni, vagy úgy fogalmaz meg 2. Véleményt és ad mellé egy Értékelést, hogy azok felülírják az 1. Véleményét és Értékelését.

  3.3 - A Vélemény szerzőjének nyilatkozata

  Véleménye interneten keresztül történő leadásával annak szerzője (a Felhasználó) elismeri, hogy:
  • elfogadja, hogy az C Automobil Import Kft. és/vagy a Moderátor felvegye vele a kapcsolatot beazonosítása és szükség esetén további kapcsolatok céljából, illetve hogy a Márkakereskedés szükség esetén felkeresse kapcsolattartás céljából;
  • nem áll fenn vele kapcsolatban összeférhetetlenség, vagyis a Felhasználót semmilyen érdek nem fűzi sem a Márkakereskedéshez, sem pedig az C Automobil Import Kft.hez;
  • az ő személyes Ügyféltapasztalata szolgált véleménye alapjául.

  3.4 - Az C Automobil Import Kft. által megőrzött adatok

  Az Ügyféltapasztalat és a véleményezők azonosságának hitelesítése céljából az C Automobil Import Kft. eltárolja memóriájában az IP- és az e-mail-címet, a vezeték- és keresztnevet, a Modell alvázszámát, valamint a Vélemény megírásának, illetve spontán véleménynyilvánítás esetén a Vélemény aktiválásának pontos dátumát – mégpedig hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartásával. Fontos megjegyezni, hogy ezek az adatok kódolt formában szerepelnek az C Automobil Import Kft. adatbázisában. Az adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a 8. cikk tartalmazza.

  4.CIKK – MODERÁLÁS

  A Vélemények, valamint a Márkakereskedések és az C Automobil Import Kft. rájuk adott válaszai a Weboldalon való megjelenésük előtt egy humán (nem gépi) moderátorhoz kerülnek. A Moderátor mérlegeli a Vélemények tartalmát és a Márkakereskedések által adott válaszokat is, hogy el tudja dönteni, hogy a releváns jogszabályok, valamint a jelen Általános Felhasználási Feltételek alapján alkalmasak-e megjelentetésre vagy sem. Ezen a jogcímen a Moderátor hozzáférhet a Vélemény szerzőjének beazonosítását lehetővé tévő adatokhoz, hogy szükség esetén kapcsolatba tudjon lépni vele a Vélemények jóváhagyási folyamata során.

  A moderálásra minden Vélemény esetén (függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív tartalmú) a Vélemény elküldésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül sor kerül.

  A moderálás célja annak biztosítása, hogy a Vélemények és a Márkakereskedések válaszai egyaránt megfeleljenek a magyar jogszabályoknak és az Általános Felhasználási Feltételeknek, továbbá hogy azok nem sértik mások személyhez fűződő vagy egyéb jogait. Ellenkező esetben ugyanis a Vélemények, illetve a válaszok nem jelenhetnek meg a Weboldalon.

  Citroën Advisor Szolgáltatások :
  A Véleményeket és a Márkakereskedések válaszait a Moderátor elutasíthatja, amennyiben azok: :
  • törvénybe vagy más jogszabályba ütköznek, nem a témához kapcsolódó, gyalázkodó, becsületsértő, fenyegető vagy obszcén tartalmúak, illetve sértik harmadik személyek (pl. egy másik márka stb.) jóhírnevét vagy szellemi tulajdonjogát;
  • személyes vonakozású (pl. harmadik személyek előzetes beleegyezésük nélküli név szerinti említése, kinézetükkel, személyükkel kapcsolatos megjegyzések stb.) vagy bizalmas információkat (pl. telefonszám, címek, e-mail-címek, alvázszám, ügyfélszám, banki adatok stb.), illetve webcímeket, linkeket, URL-eket tartalmaznak;
  • nem egy új modell vásárlásakor, illetve egy szervizlátogatás során a Márkakereskedés által nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkoznak;
  • értelmezhetetlenek (értelmetlen szavakat tartalmaznak, érthetetlenül vannak megfogalmazva, vagy nem magyar nyelven íródtak);
  • számszerű adatokat (összegeket vagy százalékokat) tartalmaznak a Márkakereskedés vagy az C Automobil Import Kft. üzletpolitikáját illetően (kedvezmények, beszámítás, számlázás, kedvezményes tarifák stb.);
  • jogi lépések megtételére buzdítanak vagy olyan kijelentéseket tartalmaznak, amelyek felvethetik a Márkakereskedés vagy az C Automobil Import Kft. polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősségét;
  • olyan véleményt fogalmaznak meg, amely nem áll összhangban az Értékeléssel, azzal vagy saját magával ellentmondó vagy nem kompatibilis az érintett szolgáltatással (például új Modell vásárlása műhelylátogatás esetén vagy fordítva);
  • egy, az új Modellt értékesítő vagy a műhelyszolgáltatást végrehajtó Márkakereskedéstől eltérő Márkakereskedést érintenek vagy említenek (pl. több Márkakereskedés egymáshoz hasonlítása);
  • bizonyos érdekellentétek konkrét részleteit ismertetik (a Márkakereskedések, az C Automobil Import Kft. és a PSA csoport alkalmazottai nem nyilváníthatnak véleményt) ;
  • nem természetes személytől, hanem Vállalkozástól származnak (kizárólag természetes személyek nyilváníthatnak Véleményt);
  • olyan Felhasználótól származnak, aki téves azonosító adatokat adott meg, vagy személyesen nem szerzett Ügyféltapasztalatot;
  • korábban már felkerültek az oldalra (ugyanattól a véleményezőtől származnak, ugyanarról az Ügyféltapasztalatról);
  • olyan Felhasználótól származnak, aki a jelen Általános Felhasználási Feltételeknek nem megfelelő információkat szolgáltatott (pl. az Ügyféltapasztalat után több mint 30 nappal nyilvánított véleményt);
  • olyan Felhasználótól származnak, aki az adatainak kezeléséhez szükséges kifejezett hozzájárulását bármely okból nem adta meg

  Citroën Advisor Modell: :
  A Véleményeket a Moderátor elutasíthatja, amennyiben azok :
  • törvénybe vagy más jogszabályba ütköznek, nem a témához kapcsolódó, gyalázkodó, becsületsértő, fenyegető vagy obszcén tartalmúak, vagy sértik harmadik személyek (pl. egy másik márka stb.) jóhírnevét vagy szellemi tulajdonjogát;
  • személyes vonakozású (pl. harmadik személyek előzetes beleegyezésük nélküli név szerinti említése, kinézetükkel, személyükkel kapcsolatos megjegyzések stb.) vagy bizalmas információkat (pl. telefonszám, címek, e-mail-címek, alvázszám, ügyfélszám, banki adatok stb.), illetve webcímeket, linkeket, URL-eket tartalmaznak;
  • nem a Modellel kapcsolatosak (pl. a szerviz szolgáltatásminőségére vonatkoznak, dokumentációval, garanciapolitikával, reklamációval kapcsolatosak, információt kérnek stb.) ;
  • értelmezhetetlenek (értelmetlen szavakat tartalmaznak, érthetetlenül vannak megfogalmazva, vagy nem magyar nyelven íródtak);
  • számszerű adatokat (összegeket vagy százalékokat) tartalmaznak a Márkakereskedés vagy az C Automobil Import Kft. üzletpolitikáját illetően (kedvezmények, beszámítás, számlázás, kedvezményes tarifák stb.);
  • jogi lépések megtételére buzdítanak vagy olyan kijelentéseket tartalmaznak, amelyek felvethetik a Márkakereskedés vagy az C Automobil Import Kft. polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősségét;
  • olyan véleményt fogalmaznak meg, amely nem áll összhangban az Értékeléssel, azzal vagy saját magával ellentmondó;
  • egy nem Citroën márkájú (pl. DS, Peugeot stb.) Modellre vonatkoznak;
  • bizonyos érdekellentétek konkrét részleteit ismertetik (a Márkakereskedések, az C Automobil Import Kft. és a PSA csoport alkalmazottai nem nyilváníthatnak véleményt) ;
  • nem természetes személytől, hanem Vállalkozástól származnak (kizárólag természetes személyek nyilváníthatnak Véleményt);
  • olyan Felhasználótól származnak, aki téves azonosító adatokat adott meg, vagy személyesen nem szerzett Ügyféltapasztalatot;
  • korábban már felkerültek az oldalra (ugyanattól a véleményezőtől származnak, ugyanarról az Ügyféltapasztalatról);
  • olyan Felhasználótól származnak, aki a jelen Általános Felhasználási Feltételeknek nem megfelelő információkat szolgáltatott (pl. az Ügyféltapasztalat után több mint 45 nappal nyilvánított véleményt);
  • olyan Felhasználótól származnak, aki az adatainak kezeléséhez szükséges kifejezett hozzájárulását bármely okból nem adta meg.

  Amennyiben a fenti okok valamelyike miatt a Vélemény nem jelenhet meg az oldalon, annak szerzője vagy a Márkakereskedés e-mailben tájékoztatást kap. A Felhasználónak és/vagy a Márkakereskedésnek lehetősége van/lesz új Véleményt vagy választ megfogalmazni, az Ügyféltapasztalattól számított 30 naptári napos határidőn belül.

  5. CIKK – A VÉLEMÉNYEK MEGTEKINTÉSE ÉS MEGJELENÍTÉSE

  5.1 – A Vélemények megtekintése

  Citroën Advisor Szolgáltatások:
  Egy adott Márkakereskedésre vonatkozó Vélemények száma, valamint az Értékelések átlaga megtekinthető a Márkakereskedés honlapján, amely a //www.kereskedok.citroen.hu oldalról érhető el. Az Értékelések részletes ismertetése és a Vélemények tartalma azonban csak a Weboldalnak az adott Márkakereskedésre vonatkozó oldalán tekinthető meg.

  Citroën Advisor Modell :
  Egy adott Modellre vonatkozó Vélemények száma, valamint az Értékelések átlaga megtekinthető a PSA csoport internetes oldalain, nevezetesen a www.citroen.hu típusú honlapokon, valamint a hozzájuk kapcsolódó mobilalkalmazásokban.

  A Vélemények teljes terjedelmükben a Weboldalon lesznek olvashatók, alapbeállításban a legújabbtól a régebbiek felé haladó időrendben. A Vélemény mellett az alábbiak lesznek láthatók: a Vélemény benyújtásának dátuma, az Ügyféltapasztalat dátuma, a Vélemény szerzőjének keresztneve és vezetéknevének kezdőbetűje, a választott Modell, valamint az Értékelés, amelyet a véleményező a Márkakereskedésnek vagy a Modellnek adott. Az így megjelenő Véleményeket a benyújtás dátuma, az Értékelés, valamint (a szolgáltatásminőségi Vélemények esetében) a Vélemény hasznossága, (a Modellre vonatkozó Vélemények esetében pedig) a benyújtás dátuma vagy az Értékelések szerint is ki lehet listázni.

  Az Értékelések átlaga mellett a Vélemények száma is megjelenik, a csillagokkal jelzett minősítés pedig az alábbi módon kerül kiszámításra:

  • 1 - 1,24 = 1 csillag
  • 1,25 - 1,74 = 1 és fél csillag
  • 1,75 - 2,24 = 2 csillag
  • 2,25 - 2,74 = 2 és fél csillag
  • 2,75 - 3,24 = 3 csillag
  • 3,25 - 3,74 = 3 és fél csillag
  • 3,75 - 4,24 = 4 csillag
  • 4,25 - 4,74 = 4 és fél csillag
  • 4,75 - 5 = 5 csillag

  5.2 – Sértő tartalom bejelentése

  Az C Automobil Import Kft.-nek bármely Látogató jelezheti, ha egy Vélemény, illetve egy Márkakereskedés vagy az C Automobil Import Kft. válasza sértő tartalommal bír. Ehhez a Véleményt megjelenítő oldalon található „Sértő tartalom bejelentése” linkre kell kattintani. Ezután csak ki kell tölteni egy online nyomtatványt, amelyben a vezetéknév, keresztnév és e-mail-cím mellett fel kell tüntetni a Vélemény, illetve a Márkakereskedés vagy az C Automobil Import Kft. válaszának eltávolítására irányuló kérelem indokát is.

  A nyomtatvány jóváhagyásakor a Moderátor automatikusan figyelmeztetést kap, és dönt a Vélemény, illetve az érintett Márkakereskedés vagy az C Automobil Import Kft. válaszának megtartásáról vagy eltávolításáról. A Moderátor állásfoglalásáról e-mailben tájékoztatja a sértő tartalmat bejelentő Látogatót.

  Amennyiben a tartalmat a Moderátor sértőnek minősíti, a Vélemény, illetve a Márkakereskedés vagy az C Automobil Import Kft. válasza eltávolításra kerül, a szerzőt pedig e-mailben értesítik annak indokáról.

  5.3 – A Vélemények megjelenítési ideje

  A szerző a megjelenést követően már nem módosíthatja a Véleményét.

  A Vélemény a Weboldalon (és esetleg a fentiekben említett többi internetes oldalon) annak törléséig látható, kivéve, ha a Felhasználó kifejezetten kéri annak eltávolítását. Ezt a //citroen-hu-hu.custhelp.com/ címen elérhető nyomtatványon keresztül, a Vélemény dátumának feltüntetésével kell kérvényeznie, vagy rá kell kattintania a Vélemény megjelenését visszaigazoló e-mailben található linkre. Ebben az esetben a Felhasználó az érintett Ügyféltapasztalatra vonatkozóan nem jelentethet meg újabb Véleményt.  Citroën Advisor Szolgáltatás: :
  A bezáró Márkakereskedésekre vonatkozó Vélemények a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően törlésre kerülnek.

  Citroën Advisor Modell::
  A már nem gyártott modellekre vonatkozó Vélemények a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően törlésre kerülnek, kivéve a frissítésen átesett modelleket, ahol a modellfrissítést megelőzően megfogalmazott Vélemények az új modellnél is elérhetők lesznek.

  6. CIKK – A MÁRKAKERESKEDÉSEK ÉS AZ C AUTOMOBIL IMPORT KFT. VÁLASZADÁSI JOGA

  A Márkakereskedést és az C Automobil Import Kft.-t a róluk megjelentetett Véleményekre vonatkozóan megilleti a válaszadás joga. Ennek értelmében:
  • pontosítással szolgálhatnak a megfogalmazott Véleményre vonatkozóan, vagy közölhetik az eseményekkel kapcsolatos saját álláspontjukat, amennyiben nem értenek egyet a megjelentetett Vélemény tartalmával;
  • megköszönhetik a szerzőnek a Véleményt.
  A Márkakereskedés válasza a Véleményekével megegyező módon előzetes moderáláson esik át. Ennek megfelelően a Márkakereskedés válaszát a Moderátor a 4. pontban felsorolt okokból jogosult elutasítani.

  7. CIKK – SZELLEMI TULAJDONJOG

  A Weboldalt az Automobiles Citroën SA a Felhasználók és a Márkakereskedések személyes tájékoztatása céljára hozta létre. Az itt megjelentetett adatok egészben vagy részben történő kereskedelmi célú felhasználása az Automobiles Citroën SA előzetes írásos engedélyéhez kötött.

  Az Automobiles Citroën SA tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Weboldal számos tartalmi és grafikai elemét:
  • a szerzői jogok védelméről szóló jogszabályok védik: ilyenek például a fényképek, a cikkek, a rajzok, az animációk, a digitális audio- vagy videofelvételek stb.; és/vagy
  • védjegyoltalom alá esnek: ilyenek pl. a Citroën márkanév, a Citroën márka hivatalos logójának számító kettős fogaskerék embléma, a „PSA PEUGEOT CITROËN” ábrás védjegy és az egyes gépjárműmodellek márkanevei.
  A felsorolt elemek az Automobiles Citroën SA, annak leányvállalatai, a C Automobil Import Kft és/vagy azon harmadik személyek tulajdonát képezik, akik azok felhasználását az Automobiles Citroën SA vagy a C Automobil Import Kft. számára engedélyezték.

  A fentiek miatt, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a honlap tartalmának – vagy a tartalom egy részének – az Automobiles Citroën SA előzetes engedélye nélküli reprodukálása, nyilvános bemutatása, felhasználása, adaptálása, módosítása, beillesztése, fordítása, kereskedelmi célú felhasználása minden formában (írott, nyomtatott és elektronikus formában is, más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben, vagy bármely egyéb adathordozón) tilos. Az Automobiles Citroën SA a www.citroen-advisor.hu honlapon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi a Látogatók számára, azzal a feltétellel, hogy a Látogatók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják. A www.citroen-advisor.hu honlapon megjelenő tartalmak bármely, engedély nélküli felhasználása polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

  8. CIKK – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  8.1 Bevezetés, az Adatkezelési tájékoztató célja

  A C Automobil Import Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Általános Felhasználási Feltételekben írtaknak és a hatályos jogszabályokban kötelezőként meghatározott elvárásoknak.

  A C Automobil Import Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő, a jelen Adatkezelési tájékoztatót is tartalmazó Általános Felhasználási Feltételek folyamatosan elérhetők a www.citroen-advisor.hu címen. A C Automobil Import Kft. jelen Adatkezelési tájékoztató módosításának jogát fenntartja, amelyről az érintetteket megfelelő időben, előzetesen értesíti.

  Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személyek (Felhasználók) még az adatkezelések megkezdése előtt, a jelen Adatkezelési tájékoztató útján megismerjék az adatkezelés célját, az adatkezelés útját és képesek legyenek átlátni, felismerni, hogy az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogukra és magánszférájukra, és ennek alapján hozzák meg döntésüket az adatkezeléshez való hozzájárulás tekintetében.

  Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, Ön bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a C Automobil Import Kft.-nek a 8.4. pontban meghatározott elérhetőségeire küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-120612/2017.

  A C Automobil Import Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat a jogszabályon alapuló, valamint egyéb elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen, de nem kizárólag az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

  8.2 Melyek a személyes adatokkal kapcsolatos legfontosabb fogalmak?

  Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

  Hozzájárulás: az érintett természetes személy akaratának kinyilvánítása, amely minden esetben önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul. A hozzájárulás célja, hogy azáltal az érintett és félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez.

  Adatkezelő: a C Automobil Import Kft., amely az adat kezelésének célját meghatározza, továbbá az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

  Adatkezelés: a személyes adatokkal összefüggésben végzett műveletek köre. Ide tartozik az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a C Automobil Import. Kft. megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

  Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

  Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

  Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  Közvetlen üzletszerzés: Azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében;

  8.3. Ki jogosult az Ön adatainak kezelésére?

  Az adatkezelő neve: C Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaság

  Az adatkezelő rövidített neve: C Automobil Import Kft.

  Cégjegyzékszáma: 01-09-269898;

  Az adatkezelő elérhetőségei:

  • Székhelye: 1194 Budapest, André Citroen u 1.
  • E-mail címe: kapcsolat@c-automobil-import.hu
  • Honlapjának címe: www.citroen.hu

  8.4. Milyen személyes adatokat kezel a C Automobil Import Kft.? Mi alapján, milyen célból és meddig kezeli a C Automobil Import Kft. a személyes adatokat?

  A személyes adatok kezelése a Vélemények közzétételével összefüggésben.A személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzési célú (marketing) megkeresésekkel összefüggésben.

  • A Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév;
  • A Felhasználó által megadott e-mail cím;
  • Az érintett gépjármű tekintetében: márka, modell, karosszériaváltozat
  • A modell alvázszáma
  • Az Ügyféltapasztalat dátuma
  • Irányítószám (kizárólag egy szervizszolgáltatás minőségére vonatkozó Vélemény esetén)
  • Márkakereskedés (kizárólag Modellre vonatkozó Vélemény esetén)
  Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes hozzájárulásán alapul.

  A jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a C Automobil Import Kft. az Ön jelen pontban meghatározott személyes adatait az Ön által elküldött Vélemény Weboldalon történő közzététele, ennek körében az Önnel történő kapcsolatfelvétel, valamint az Ön személyének azonosítása céljából kezelje. Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint a Grt.6. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes hozzájárulásán alapul.

  A jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a C Automobil Import Kft. az Ön jelen pontban meghatározott személyes adatait vélemény-kutatási kampányok céljára, az ügyfelek elvárásainak mérése, a Márkakereskedés és a C Automobil Import Kft. kereskedelmi tevékenységének értékelése, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára és marketing tevékenysége céljából kezelje.

  Az adatkezelés célja

  A Felhasználók a jelen pontban meghatározott személyes adatainak kezelésére a C Automobil Import Kft. által a Weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme érdekében, továbbá a Felhasználók személyes adataival kapcsolatos jogainak megóvása érdekében kerül sor. A C Automobil Import Kft. a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

  A C Automobil Import Kft. a megadott személyes adatokat az e pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.A C Automobil Import Kft. a Felhasználók személyes adatait az ehhez szükséges előzetes, önkéntes és bármikor visszavonható hozzájárulás esetén a saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára kezeli, és a jövőben felhasználhatja oly módon, hogy a Felhasználó részére a C Automobil Kft. által forgalmazott termékekről, akciókról, újdonságokról tájékoztatást küld a Felhasználónak. C Automobil Import Kft. a megadott személyes adatokat az e pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  Az adatkezelés időtartama

  A C Automobil Import Kft. a Felhasználó személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Adatai törlését kérheti a kapcsolat@c-automobil-import.hu e-mail címre vagy a 1194 Budapest, André Citroen u 1. postacímre küldött levelében. A C Automobil Import Kft. a Felhasználó személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.A hozzájárulását a kapcsolat@c-automobil-import.hu e-mail címre vagy a 1194 Budapest, André Citroen u 1. postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

  8.5. Mik a közvetlen üzletszerzési (marketing) célú adatkezelés szabályai?

  Amennyiben ahhoz Ön külön hozzájárul, a C Automobil Import Kft. az Ön által megadott személyes adatokat vélemény-kutatási kampányok céljára, az ügyfelek elvárásainak mérése, a Márkakereskedések és a C Automobil Import Kft. kereskedelmi tevékenységének értékelése, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából tárolja, kezeli, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül Önt Gépjármű értékesítéssel, illetve szervizeléssel összefüggő tájékoztatással, illetve ajánlattal közvetlenül megkeresheti. Az ilyen értesítések küldését bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül megtilthatja a C Automobil Import Kft. következő elérhetőségén: kapcsolat@c-automobil-import.hu. Ebben az esetben a C Automobil Import Kft. az Ön személyes adatait a reklám, marketing megkeresések küldéséhez hozzájárultak nyilvántartásából haladéktalanul törli.

  8.6. A „cookie”-k alkalmazása a Weboldalon

  Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a Weboldalon tett látogatásaik során a rendszer úgynevezett cookie-kat („sütiket”) helyez el számítógépük internetes böngészőjében.A sütik a Felhasználó által meglátogatott honlap webszervere által a felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) elhelyezett kisméretű, betűket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a Felhasználóról, valamint a Felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. Lehetővé teszik a Weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a Látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését.

  A következő típusú sütiket helyezi el webszerverünk az Ön berendezésén:

  1. Anonim analitikus sütik Az analitikus sütik a Látogatókról gyűjtenek a Weboldal statisztikai jellegű látogatottságát vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a Weboldalt látogatók száma, az az időtartam, amelyet a Látogató a Weboldalon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a Látogató hogyan találta meg a Weboldalt (reklámra kattintva vagy más módon). Az analitikus sütik tehát a Felhasználó internetezési szokásairól közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a látogatói elégedettség és Weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget. A Weboldal által alkalmazott analitikus sütik nem gyűjtenek vagy tárolnak személyes adatokat (például neveket vagy címeket), így az így megszerzett adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására.

  2. Profilkezelési (azonosító) sütik A Weboldalunk lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy személyes adatainak megadásával regisztráljon, majd ezt követően weboldalunkon bejelentkezzen. Az azonosító sütik így lehetővé teszik a felhasználói azonosítók, elmentett információk kezelését, és ezáltal az egymást követő honlap látogatások alkalmával a felhasználó egyedi azonosítását és valamely engedélyezett tartalomhoz való hozzáférését.

  3. Harmadik féltől származó (idegen) reklámozást szolgáló sütik A Citroën honlapján működő, harmadik fél által viselkedésalapú reklámozás érdekében alkalmazott sütik használatával a harmadik fél például nyomon követi azt, hogy mennyi Felhasználó látta, valamint mennyi Felhasználó látta többször az adott reklámot. Harmadik fél által használt sütik tekintetében a harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó, amelyek tartalmára a C Automobil Import Kft.-nek nincs befolyása.

  4. Harmadik féltől származó egyéb (idegen) sütik A Weboldal harmadik féltől származó sütik segítségével a Látogatók internetezési szokásait tudja nyomon követni, ezáltal különböző szolgáltatások igénybevételét tudja ajánlani a Látogatóknak, úgy mint katalógus igénylése, vagy tesztvezetésre történő jelentkezés. A C Automobil Import Kft. tehát idegen sütiken alapuló elemző rendszert működtet. Ezen sütik működéséből adódóan sem a C Automobil Import Kft.-nek, sem a harmadik félnek nincsen hozzáférése a másik fél által használt sütikben tárolt információkhoz.

  5. Flash sütik (helyi megosztott objektumok) A Weboldalon található multimédiás tartalom lejátszása az Adobe Flash Player program használatával történik. A Flash sütik, vagy másnéven a helyi megosztott objektumok a Weboldalon található videó vagy audió tartalom lejátszásához szükséges technikai adatokat tárolnak (képminőség, hálózati link, sebesség). Alkalmasak meghatározott szolgáltatások nyújtására (pl. ún „auto-resume”) és a médiatartalommal kapcsolatos felhasználói preferenciák elmentésére.

  Tájékoztatjuk, hogy a Weboldal által működtetett cookie-k alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat az Ön berendezésén.

  Cookie-k Felhasználók általi kezelése A sütiket – a flash sütik kivételével - a Felhasználók bármikor eltávolíthatják internetes böngészőjük Beállítások menüjében. A Felhasználók továbbá beállíthatják a sütik használatának engedélyezését és tiltását. A sütik beállításaival kapcsolatos bővebb információ a Segítség menüpontban található.A Flash sütik szintén a Felhasználó végberendezésén kerülnek tárolásra, azonban a böngészőben ezek kezelésére nincs lehetőség. Az ilyen jellegű sütiket manuálisan az Adobe weboldalán található tájékoztatásban foglaltak szerint lehet törölni, vagy a beállításaikat módosítani, akár a www.citroen.hu honlap, akár az összes weboldal vonatkozásában. Az Adobe weboldalának címe a következő: //www.adobe.com/security/flashplayer. Ugyanakkor jelezzük, hogy a flash cookie-k alkalmazásának korlátozása esetén a Weboldal tartalmának bizonyos részei csak korlátozottan, illetve egyáltalán nem elérhetőek.

  Cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatkezelés feltételei Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a C Automobil Import Kft. adatkezelést (például: IP-címek gyűjtése, egyedi azonosítók kezelése, felhasználók online tevékenységének nyomon követése és ezáltal a felhasználó egyedi azonosítása, reklámok útján való megkeresése), továbbá a Weboldal üzemeltetője, az Automobiles Citroën SA pedig adatfeldolgozást végez a cookie-k segítésével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében. A Weboldal üzemeltetője által gyűjtött adatok tehát összekapcsolhatók a Felhasználó által szolgáltatott, közvetlenül azonosítható információval. Az Info törvény 4. § (1) bekezdésének megfelelően az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, felhasználói élmény növelése, azaz a felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásainkat javítása, továbbá a felhasználók adatainak marketing célokra történő kezelése, ennek keretében célzott reklámok eljuttatása a Felhasználók számára. Az adatokat a C Automobil Import Kft. a fenti célok eléréséhez szükséges időtartamig kezeli.Az adatkezelő az Infotv. 7. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz a sütikben tárolt adatok védelme érdekében, és gondoskodik arról, hogy az adatok harmadik személy részére ne váljanak hozzáférhetővé.

  Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait az adatkezelőn kívül? Az Ön által megadott személyes adatokhoz elsősorban a C Automobil Import Kft. munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása, így például a Vélemények moderálása, valamint az egyes Felhasználók beazonosítása érdekében. Emellett például egy esetleges jogvita kialakulása esetén a C Automobil Import Kft. képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti az Ön személyes adatait.A C Automobil Import Kft. adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy Ön ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

  A C Automobil Import Kft. a Weboldal üzemeltetésére, valamint a Felhasználók személyes adatainak tárolására az Automobiles Citroën SA-nak (Rueil-Malmaison 92500 - 7 rue Henri Sainte-Claire Deville) mint adatfeldolgozónak az Infotv. fogalmai alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatásait veszi igénybe. Az Infotv. rendelkezései alapján az Automobilies Citroën SA, mint adatfeldolgozó részére történő adattovábbítást (tekintettel arra, hogy az adatfeldolgozó székhelye EGT-államban van) úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor, ezért arra a külföldre történő adattovábbítás szabályait nem kell alkalmazni.

  Az adatfeldolgozó a C Automobil Import Kft. utasításai alapján kizárólag a C Automobil Import Kft. által kért technikai jellegű feladatokat végzi el.

  8.8. Hogyan biztosítja a C Automobil Import Kft. az Ön adatainak biztonságát?

  Az adatok tárolása a C Automobil Import Kft. székhelyén kívül, a Weboldal üzemeltetőjének, az Automobiles Citroën SA-nak a székhelyén (Rueil-Malmaison 92500 - 7 rue Henri Sainte-Claire Deville) található szerveren történik. A C Automobil Import Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A C Automobil Import Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A C Automobil Import Kft. az adatfeldolgozóival kötött szerződésben rögzíti az elvárt adatbiztonsági követelményeket.

  8.9. Mit tehet Ön, ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy panasza van?

  8.10.. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

  8.10.1. Tájékoztatás

  Ön a C Automobil Import. Kft. 8.4. pontban megjelölt elérhetőségein jogosult írásban tájékoztatást kérni a C Automobil Import. Kft. által kezelt, valamint az adatfeldolgozó által feldolgozott adataival kapcsolatban az alábbiakról:

  • a kezelt adatok köre,
  • az adatok forrása
  • az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama,
  • a C Automobil Import Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
  A C Automobil Import Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre teljesíti, a tájékoztatás megtagadására a C Automobil Import Kft. csak a jogszabály által meghatározott esetekben jogosult. Ebben az esetben a C Automobil Import Kft. írásban tájékoztatja Önt arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak. A jelen pontban meghatározott tájékoztatás ingyenes.

  8.10.1.2. A személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása

  Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, Ön a C Automobil Import Kft. 8.4. pontban meghatározott elérhetőségein jogosult kérni a személyes adat helyesbítését, amennyiben ezzel egyidejűleg a C Automobil Import Kft. rendelkezésére bocsátja a valóságnak megfelelő személyes adatot. A C Automobil Import Kft. legfeljebb 25 napon belül teljesíti kérelmét és erről írásban tájékoztatja Önt. Ön a 8.4. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult írásban kérni személyes adatának törlését vagy zárolását. Az adat törlését vagy zárolását a C Automobil Import Kft. kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. Ebben az esetben a C Automobil Import Kft. írásban tájékoztatja Önt arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

  8.10.1.3. Tiltakozás

  Ön a 8.4. pontban meghatározott elérhetőségeken írásban bármikor tiltakozhat adatainak üzletszerzési (marketing) célú, közvélemény-kutatási vagy tudományos kutatási célú kezelése ellen. Továbbá Ön a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a C Automobil Import Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a C Automobil Import Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén. A C Automobil Import Kft. kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben Ön a C Automobil Import Kft. döntésével nem ért egyet, igényének érvényesítése céljából a 8.10.2. pontban meghatározott lehetőségek közül választhat.

  8.10.2. Jogorvoslati lehetőségek

  8.10.2.1. Panasz Tiltakozás

  Amennyiben az Ön véleménye szerint a C Automobil Import Kft. általi kezelése során Önt jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a jogi eljárások megindításának elkerülése végett bármikor írásbeli panasszal fordulhat a C Automobil Import Kft.-hez a 8.4. pontban meghatározott elérhetőségeken. A C Automobil Import Kft. az Ön panaszát a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül elbírálja és döntéséről, illetve véleményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben panasza elutasításra kerül, azt a C Automobil Import Kft. a jelen bekezdésben meghatározott határidőn belül nem válaszolja meg vagy az abban foglaltakkal Ön nem ért egyet, igényét a 8.10.2.2., valamint a 8.10.2.3. pontokban foglalt jogorvoslati lehetőségek bármelyikén jogosult érvényesíteni. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelőnél történő panasztétel nem előfeltétele a lenti eljárások megindításának.

  8.10.2.2. Az adatvédelmi hatóság vizsgálatának kezdeményezése

  Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak a C Automobil Import Kft. általi kezelése során Önt jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „Hatóság”).

  A Hatóság elérhetőségei: posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: //naih.hu

  8.10.2.3. Bírósági jogérvényesítés

  Amennyiben Ön a C Automobil Import Kft.-nek az Ön által benyújtott tiltakozással (8.10.1.3.) kapcsolatban hozott döntésével nem ért egyet, illetve amennyiben a C Automobil Import Kft. a tiltakozással kapcsolatban a 8.10.1.3. pontban meghatározott határidőn belül nem hoz döntést, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  9. CIKK – HIPERHIVATKOZÁSOK

  A Weboldalra mutató hiperhivatkozás csak az C Automobil Import Kft. előzetes írásos engedélyével hozható létre. Az C Automobil Import Kft. semmilyen körülmények között nem felel a Weboldalhoz hiperhivatkozások vagy más típusú linkek révén kapcsolódó weboldalak tartalmáért. A Felhasználó felelőssége e weboldalak általános felhasználási feltételeinek megismerése.

  10. CIKK – BIZTONSÁG

  A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a Weboldal használata során semmiféle olyan műveletet nem hajt végre, amely vírussal való megfertőződést, illetve az informatikai rendszer működési zavarát vagy egyéb olyan üzemzavart vonhat maga után, amely hatással lehet a Weboldal vagy a rajta keresztül elérhető szerverek vagy szolgáltatások működésére. Nevezetesen a Felhasználó a Weboldalon kizárólag olyan megbízható és veszélyt nem jelentő információkat, adatokat, dokumentumokat és fájlokat tehet közzé, amelyek a Weboldal vagy a rajta keresztül elérhető szerverek vagy szolgáltatások működését nem befolyásolják. A Felhasználó kötelezettséget vállal továbbá, hogy a Weboldal, illetve a rajta keresztül elérhető szerverek vagy szolgáltatások használata során betartja a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályokat, és tiszteletben tartja harmadik személyek jogait, valamint semmilyen címen és formában nem tanúsít olyan magatartást, amely sértheti az C Automobil Import Kft. jóhírnevét vagy arra alkalmas. A Felhasználó többek között szavatosságot vállal arra vonatkozóan, hogy az C Automobil Import Kft.t mentesíti arra az esetre, ha az általa a Weboldalra esetlegesen feltett információk tartalmával kapcsolatban valamely harmadik személy fellépne, ideértve a személyiségi jogokat, a szellemi tulajdonjogot, a közrendet, a közerkölcsöt, illetve a magánélet tiszteletben tartását (a saját képmáshoz való jogot stb.) sértő, vagy a hatályos nemzeti és/vagy nemzetközi büntetőjogi rendelkezésekkel ellentétes információkat. Ennek értelmében a Felhasználó kötelezi magát, hogy megtéríti az C Automobil Import Kft. számára mindazokat a költségeket, kiadásokat és anyagi terheket, amelyeket a fenti tényből fakadóan kell esetlegesen elszenvednie, beleértve az C Automobil Import Kft.t terhelő, méltányolható mértékű tanácsadói tiszteletdíjakat és költségeket.

  11. CIKK – A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

  A Felhasználó a Weboldalt a saját kizárólagos felelősségére használja. Az C Automobil Import Kft. és annak leányvállalatai nem vonhatók felelősségre a Weboldal és az ott elhelyezett linkek révén elérhető weboldalak használatából esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért (például anyagi vagy pénzügyi kár, adat- vagy programvesztés). A Weboldal az inte